Diagnostiek Behandeling Opleiding Coaching
 
 

Aanmelding en wachttijden

Er zijn twee manieren om u aan te melden voor een traject bij Cascade Psychologie. 


1. Verwijzing huisarts of andere BIG-geregistreerde verwijzer


U wordt verwezen door de huisarts of andere BIG-geregistreerde professional die volgens de verzekeraar bevoegd is om iemand binnen de GGZ te verwijzen. De verwijsbrief wordt gestuurd aan Cascade Psychologie of wordt aan u zelf meegegeven om deze vervolgens mee te nemen naar de eerste afspraak. 


Wanneer Cascade Psychologie de verwijsbrief ontvangt, nemen wij telefonisch contact met u op om de verwijzing met u door te nemen en om een eerste inschatting te maken of Cascade Psychologie passende hulp kan bieden. Mocht u de verwijsbrief in eigen bezit hebben, kunt u zelf contact opnemen met Cascade Psychologie om de aanmelding te bespreken. 


Wanneer uit het telefoongesprek blijkt dat de verwijzing passend is, wordt een eerste intakegesprek ingepland. Tijdens dit gesprek zal nader ingegaan worden op de klachten, uw achtergrond, hulpvraag en doelen voor de behandeling. Indien mogelijk wordt al een eerste idee over de voorgestelde behandeling met u besproken. 


2. Aanmelding zonder verwijzing


Om verschillende redenen kunt u ervoor kiezen om u aan te melden zonder dat er sprake is van een verwijzing. Dit betekent altijd dat de kosten voor het traject voor uw eigen rekening komen, omdat een verwijsbrief een voorwaarde is om de behandeling (deels) vergoed te krijgen van uw zorgverzekeraar. U kunt per e-mail of telefoon contact opnemen met Cascade Psychologie. Vervolgens zal het proces er hetzelfde uitzien zoals hierboven beschreven. 


Wachttijden

Op dit moment is er een AANMELDSTOP.


Na de intakefase kan de behandeling direct opgestart worden, hiervoor is geen extra wachttijd.


 
E-mailen
Bellen