Diagnostiek Behandeling Opleiding Coaching
 
 

Tarieven & Vergoeding

De zorg die Cascade Psychologie biedt, valt onder de geestelijke gezondheidszorg. De behandeling wordt (deels) vergoed vanuit de basisverzekering wanneer er een verwijsbrief is van de huisarts en er een diagnose (DSM 5 classificatie) vastgesteld kan worden. 


Cascade Psychologie heeft echter (nog) geen contracten met zorgverzekeraars. Het percentage van de kosten dat door de zorgverzekeraar vergoed wordt, is daardoor afhankelijk van het type polis dat u heeft (natura of restitutie) en de specifieke voorwaarden van uw polis. Lees daarom de volgende informatie goed door. Neemt u bij twijfel contact op met uw zorgverzekeraar.TARIEVEN

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt elk jaar de maximale tarieven vast, waaraan zorgverleners in de GGZ zich dienen te houden. Dit zijn de tarieven die Cascade Psychologie hanteert. Voor 2023 gelden voor een vrijgevestigde GZ-psycholoog onderstaande tarieven. Voorbereiding, administratie en verslaglegging zijn bij deze tarieven inbegrepen. Een intakegesprek valt meestal onder Diagnostiek 60 minuten. Een reguliere behandelsessie valt onder Behandeling 45 minuten.


2023

- Diagnostiek (15 minuten)   €65,19

- Diagnostiek (30 minuten)  €108,04
- Diagnostiek (45 minuten)  €151,07
- Diagnostiek (60 minuten)  €173,40

- Diagnostiek (75 minuten)  €211,34

- Diagnostiek (90 minuten)  €259,01

- Diagnostiek (120 minuten) €373,08


- Behandeling (15 minuten)   €52,99
- Behandeling (30 minuten)  €90,36
- Behandeling (45 minuten)  €128,40
- Behandeling (60 minuten)  €152,50

- Behandeling (75 minuten)  €187,76

- Behandeling (90 minuten)  €229,30

- Behandeling (120 minuten) €337,14


Indien u ervoor kiest om de behandeling zelf te betalen, bedraagt het tarief €120,00: Gesprek van 45 minuten en 15 minuten administratietijd.


Voor trajecten die gefinancierd worden door de werkgever kan een aparte offerte worden opgevraagd.


EIGEN RISICO

Voor alle zorgkosten die vergoed worden vanuit het basispakket van de zorgverzekering geldt dat hiervoor eerst het eigen risico wordt aangesproken. In 2023 is het eigen risico minimaal €385 en maximaal €885, afhankelijk van wat u hierin gekozen hebt. Zodra het eigen risico verbruikt is, worden de overige kosten in principe vergoed vanuit het basispakket.


CONTRACTEN ZORGVERZEKERAARS

Op dit moment heeft Cascade Psychologie geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u maandelijks een factuur ontvangt welke ingediend kan worden bij de zorgverzekeraar. Afhankelijk van het type polis (natura of restitutie) en de specifieke polisvoorwaarden wordt vaak 55-100% van de kosten vergoed.

In grote lijnen zijn er twee typen basisverzekering: de naturapolis en de restitutiepolis. Bij een naturapolis heeft u een beperkte keuzevrijheid als het gaat om het kiezen van een zorgverlener. De verzekeraar werkt daarin voornamelijk samen met gecontracteerde zorgverleners. Als u voor een niet-gecontracteerde zorgverlener (zoals Cascade Psychologie) kiest, krijgt u een beperkt deel vergoed. Meestal ligt dit deel tussen de 55 en de 80%. Bij een restitutiepolis is er meer keuzevrijheid en vergoedt de verzekeraar een hoger percentage wanneer u zorg ontvangt van een niet-gecontracteerde zorgverlener. In dit geval ligt de vergoeding vaak tussen de 80 en de 100%. Sommige restitutiepolissen dekken namelijk 100% van het marktconforme tarief, terwijl andere 100% van de wettelijke maximumtarieven dekken (de NZa tarieven, die Cascade Psychologie hanteert).

Zoek dus van tevoren goed uit wat voor verzekering u heeft en wat uw verzekering precies dekt, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.


AFZEGGEN VAN AFSPRAKEN

Voor afspraken waarop u niet verschijnt en die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd kan een bedrag van €50 in rekening worden gebracht. Deze kosten kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend. Als u een afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dat dan ruim van tevoren. Afzeggen of verzetten van afspraken kan per mail (cascadepsychologie@gmail.com) of WhatsApp (06-11318699).

 


 Download hier de betalingsvoorwaarden


 
E-mailen
Bellen