Diagnostiek Behandeling Opleiding Coaching
 
 

Behandeling

Cascade Psychologie biedt diverse soorten psychologische behandeling aan voor uiteenlopende klachten, uitgevoerd door een BIG-geregistreerde Klinisch psycholoog / Psychotherapeut.


Klachten


Klachten waaraan u o.a. kunt denken:


- Angstklachten

Paniekstoornis met of zonder agorafobie (pleinvrees), sociale angstklachten of gegeneraliseerde angstklachten zijn voorbeelden van angstklachten waarvoor psychologische behandeling geïndiceerd is.


-Stemmingsklachten

Te denken valt aan depressieve en sombere gevoelens, lusteloosheid passend bij een stemmingsstoornis.


- Obsessief-compulsieve klachten

Dit zijn klachten die vaak te maken hebben met een neiging tot (dwangmatig) controleren en het uitvoeren van (ongewenste) gedragingen die maar moeilijk gestopt kunnen worden. 


- Trauma

Nare gebeurtenissen kunnen veel impact hebben op het dagelijks leven. Deze kunnen leiden tot klachten als nachtmerries, herbelevingen, grote alertheid, schrikachtigheid en/of moeilijk te begrijpen stressreacties.


- Aanhoudende lichamelijke klachten

Het komt veel voor dat er geen oorzaak wordt gevonden voor lichamelijke pijnklachten. Wanneer na onderzoek in het ziekenhuis blijkt dat medische behandeling niet mogelijk is, kan binnen een psychologische behandeling samen onderzocht worden hoe u de stress op het lichaam kan verminderen en het leven zo goed als mogelijk kan vormgeven mét de lichamelijke klachten.


- Terugkerende problemen in de relatie met anderen

Sommige problemen komen juist tot uiting in het contact met anderen: Grote onzekerheid of angst in contact met de ander, het willen vermijden van contact, of juist aanhoudende gevoelens van boosheid of wantrouwen. Belemmerende gedachten over uzelf of de ander kunnen eraan bijdragen dat u gebeurtenissen of situaties al snel als negatief interpreteert en vervolgens ook (negatief) reageert. 


Behandelingen


- Cognitieve Gedragstherapie

- Acceptance and Commitment Therapie (ACT)

- EMDR (eye movement desdesensitisation and reprocessing therapie)

- Schematherapie

- Persoonsgerichte experientiele Psychotherapie (cliëntgerichte therapie)Voor wie niet?

Cascade Psychologie is een kleine vrijgevestigde praktijk. Er kan geen psychologische behandeling geboden worden indien er sprake is van crisisgevoeligheid, bijvoorbeeld in de vorm van suicidaliteit. Ook kan er geen behandeling geboden worden indien er sprake is van ernstige verslaving, psychose, ernstige persoonlijkheidsstoornissen of andere stoornissen waarvoor een specialistische multidisciplinaire en/of intensieve behandeling nodig is.


 


 
E-mailen
Bellen